// 12.11.2019 11:07 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     חדשות מהעולם  


"אם חברון איננה עיר יהודית אזי אף עיר אינה שייכת לשום מדינה"


14-02-2014 חדשות מהעולם

"אם חברון איננה עיר יהודית אזי אף עיר אינה שייכת לשום מדינה",

כך הצהיר אביגדור אסקין בהרצאה ב"בית ישראל" בתביליסי שהתקיים בנושא ניצחון הרעיון הציוני.

כ-100 סטודנטים, אישי ציבור, אקדמיה ואנשי תקשורת השתתפו בהרצאה השניה של בית ישראל.

את הערב פתח איציק משה, מייסד בית ישראל והציג סרט מלפני 20 שנה, מאירוע שאותו ארגן יחד עם שגריר ישראל במוסקווה, חיים בר לב, בעת ביקורו של ראש ממשלת ישראל יצחק רבין.

באירוע, הפגין אביגדור אסקין נגד תהליך השלום שאותו הוביל יצחק רבין ז"ל.

אביגדור אסקין פתח את הרצאתו בתחילת העליה מברה"מ, מכתב 18 משפחות ותאר את התקופה הקשה בברה"מ לשעבר, כלפי פעילי ציון.

לפנינו הצלחת הרעיון הציוני, אמר אסקין, כאשר לאחר 2000 שנות גלות, הגיעו לישראל יהודים מאוסטרליה, ברה"מ, מדינות ערב וארה"ב, וכיום מחצית מיהדות העולם נמצאים בישראל.

אסקין נגע בנושא זכות אבותינו על מדינת ישראל ואמר שאם העולם דן באם שטחי יהודה ושומרון שייכים לישראל או לאו, אזי קשה לקבוע באם שטח כלשהו בעולם שייך למדינה כלשהי.

בסוף המפגש ציין שעל מדינה צריכה לשאוף להחזיר את בניו למולדת, והדוגמה הישראלית מהווה לדוגמה הן לגאורגיה והן לאנושות כולה.

בסוף המפגש סקר איציק משה את התוכניות לשנת 2014 וציין שהביקוש הרב ובכל הרמות להשתתפות בהרצאות ומפגשי העבודה, הן ע"י היהודים והן ע"י אישי ציבור לא יהודים, מבטיח לנו שבית ישראל אכן יתרום להסברה ישראלית ולקשרים איכותיים בין ישראל לגאורגיה.

www.kehila4u.co.il

10-2-2014

facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3