// 22.11.2019 12:27 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     פעילויות הקונגרס  


הקונגרס הוסיף אור חנוכה בחיפה


3-12-2013

לפעולות הרבות והברוכות שעשה הקונגרס עבור קהילות בני העדה בצפון הארץ, התווספה חגיגת חנוכה ברוב פאר והדר ביום חג האורים השביעי.

היה זה בחיפה, בירת המחוז הצפוני של ישראל, בערבו של יום ג', 3 לדצמבר, רחבתו ואולמו החדיש של המרכז לאומנויות הבמה ע"ש קריגר התמלאו בקהל רב שבא לשמוח ולחגוג.

היה זה יום חג מיוחד גם למר שוֹתא צבֶניאשוילי, אומן רב כשרונות ובעל שם, שחקן במה וכוריאוגרף נודע, שמלאו לו 70 שנה. לחגוג עם הקהל הרב הגיעו מר גבריאל מירילאשוילי - נשיא הקונגרס, מר אהרון אלאשוילי - מנהל הקונגרס, ח"כ אברהם מיכאלי, ראש העיר קרית ביאליק אלי דוקונסקי, רב העדה של טירת הכרמל שמואל פניקאשוילי, אנשי שגרירות גאורגיה בישראל ואורחים נכבדים רבים מערי הצפון וממקומות אחרים.

מנחי הערב היו העיתונאית מרי אמשיקאשוילי וד"ר דוד בוֹתֶרָא. לטקס הדלקת הנרות מזמינים את גבריאל מירילאשוילי, אברהם מיכאלי, אלי דוקונסקי, אהרון אלאשוילי, פאטא יוסבאשוילי. הרב שמואל פניקאשוילי מברך ומדליק את נר היום השביעי והאחרים מצטרפים בהדלקת שאר הנרות.

הזמר מלחז ספיאשוילי מנעים בשיר.

לשאת את דברי ברכתו מוזמן נשיא הקונגרס גבריאל מירילאשוילי. הוא מתאר את חגיגות החנוכה הגדולות שנערכו בתביליסי לפני מספר ימים ומספר על העצמת הקשרים עם גאורגיה לטובת שני העמים. הוא מברך את שותא צבניאשוילי במלאות לו 70 שנה, מאחל לו בריאות והצלחה בדרכו האומנותית. ומעניק לו, בשם הקונגרס, חנוכיית בדולח מפוארת.

על הבמה מופיעים רקדנים ורקדניות צעירים שרבים מהם היו תלמידיו של שותא.

ח"כ אברהם מיכאלי מברך את הקהל לרגל חג האורים ומדבר על המשמעות העצומה של חג ה חנוכה עבור העם היהודי.

על הבמה שוב אומנים - מאיה וֶרדזאולי ואבושא אתנאלוב עם המוסיקה והשירים מהפולקלור העירוני של תביליסי.

3-12-2013

3-12-2013facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3