// 26.02.2020 06:18 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     פעילויות הקונגרס  


71 שנה לטבח באבי יאר


23-9-2012 - פעילויות הקונגרס

ב-23 לספטמבר ביד ושם נערך טקס מסורתי לזכרם של יהודים, אשר נרצחו באכזריות על ידי הנאצים ועוזריהם באוקראינה הכבושה במהלך מלחמת העולם השנייה. הטקס נערך כבר יותר משלושים שנה לכבוד ארועי באבי יאר. לחלוק כבוד לזכר מיליון וחצי קורבנות של רצח העם היהודי התכנסו נציגי 32 ערים של ישראל.

את הטקס הנחה יו"ר של ארגון יוצאי אוקראינה בישראל דוד לוין. את אש תמיד הדליקו יו"ר של הסוכנות היהודית נתן שרנסקי וניצול מגטו "ברשד" נאום קרפילביץ'.

טכס נערך במעמד נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה ונשיא של איגוד יוצאי בריה"מ לשעבר גבריאל מירילשוילי, סגן המזכיר הכללי של הקונגרס היהודי האירו אסייתי חיים בן יעקב, מנכ"ל "יד ושם" נתן איתן, שגריר של אוקראינה בישראל גנאדי נאדולנקו, נציגי האיחוד של ותיקי מלחמת העולם השנייה, איגודי הגטו ומחנות הריכוז, ומועצת הקהילה של העולים. הטכס נערך במעמד ח"כ פאינה קירשנבאום, סגני ראש העיר.

בסיום טכס הזיכרון נערכה עצרת המחאה נגד אנטיישראליות ואנטישמיות.

מיום ליום פוחתים העדים לשואה, יש להמשיך במאמצים ולשמור את הזיכרון של האסון הנוראי שהסיוט הזה לא ישוב לעולם. יו"ר הסוכנות היהודית נתן שרנסקי אמר כי האימה של השואה הוסתרה במשך זמן רב. הממשלה הסובייטית לא חסכה את מאמציה להרס זיכרון השואה. הוא סיפר כיצד חסמו לו ולחבריו את הדרך לבאבי יאר ולא אפשרו לתת כבוד לזכרם של קורבנות הנאצים.

הדוברים הדגישו כי בידי הנאצים נרצחו אוקראיניים, רוסים ונציגי לאומים אחרים, שלחמו נגדם, אך רק יהודים נטבחו בגלל היותם יהודים. קשה למצוא מילים להביע את עומק החמלה והצער שלנו.

האסון הותיר בכל משפחה יהודית עקבות דם שלא ניתנות לריפוי. הזיכרון של האסון הוא הזיכרון של המלחמה, של חוסר אנושיות המפלצתי, ושל קורבנותיו. אך היחידים לא היו הקורבנות הכנועים של התליינים: יהודי אוקראינה לחמו בגבורה נגד הנאצים כחיילים בחזית, כפרטיזנים, ובקבוצות ההתנגדות בגטאות ובמחנות הריכוז, וגם תחת אש מקלעים בבאבי יאר. לכן הזיכרון של באבי יאר הוא גם הזיכרון של הגבורה היהודית.

בסיום הטקס נשמע המנון ישראל.



יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה



יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה



נשיא הקונגרס גבריאל מירילשוילי ורב מאיר פורוש





נשיא הקונגרס גבריאל מירילשוילי ויו"ר הסוכנות היהודית נתן שרנסקי
















facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3