// 22.11.2019 12:31 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     חדשות מהעולם  


סיוע לראש השנה
חברים היקרים,

מדי שנה, לקראת חג הפסח וראש השנה, מחלק "הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה" יחד עם ארגון "חב"ד" (שמחלקת אלפי קופסאות המכילות מוצרי מזון בכל רחבי הארץ) משלוחי מוצרי מזון למשפחות הנזקקות בקרב יהודי גאורגיה.

על-פי נתוני 45 בתי-הכנסת של יהודי גאורגיה בישראל (אשר מחלקים משלוחים בין המשפחות הנזקקות), כ-6,000 משפחות (כ-25,000 איש) זקוקים לסיוע.

כל משלוח שמקבלת משפחה מכיל מוצרי מזון בשווי 260 ש"ח.

אנו פונים עליכם, בני העדה, בבקשה להיות שותפים למבצע הסיוע לפי מידת רצונכם ויכולתכם. את הערכות שנרכוש מכספי תרומתכם נחלק בין הישובים בארץ עפ"י העדפותיכם.

כולנו תקווה, שבעזרת השם הדור הבא של בני העדה כבר לא יהיה זקוק בזרתינו זו.

לפרטים נוספים:
טלפון: 972-3-6204557 +, 972-54-640141+ פקס: 972-3-6204573 +
דואר אלקטרוני: wcje1@netvision.net.il

תודה על שיתוף הפעולה, תודה גם בשם אלה שיקבלו את המשלוח שלך (כי הם לא יכולים להגיד תודה ישירות לך) ושתזקו למצוות.

חג שמח, לכל בני ביתך!
הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיהfacebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3