// 23.02.2020 13:40 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     פעילויות הקונגרס  


ת"א: יום הולדת 110 לרבי מלובביץ' זצ"ל


4-4-2012

עיריית תל-אביב קיימה (4-4-2012) קבלת-פנים מיוחדת לשלוחי חב"ד בעיר, לכבוד יום הולדתו ה-110 של הרבי מלובביץ' זצ"ל החל ב-י"א בניסן, ולציון 30 שנות פעילות של חב"ד בעיר.

אחד מבכירי העירייה שאל בחיוך, האם עליו לפרסם רשימה מסודרת של שמות הרחובות בעיר בהם אין עדיין בית חב"ד, כדי שימצאו מקום בעיר לשלוחים נוספים. "אין צורך", ענה לו אחד השלוחים, "אנחנו מקבלים פניות מתושבי אותם רחובות עצמם בבקשה להביא אליהם שליח".

המשנה ומ"מ ראש העיר, ארנון גלעדי, בירך את השלוחים מטעם העיריה, במילים חמות. והביע את אהדתו האישית לעבודתה המסורה של חב"ד עם כל גווני האוכלוסיה.

באירוע השתתף מנהל הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה מר' אהרון אלאשוילי.

הרב יוסף גערליצקי, השליח הראשי לעיר, לימד את הקהל דברים של הרבי מלובביץ זצ"ל בנושא חג הפסח. בהמשך סיפר כיצד דברי הרבי מיושמים הלכה למעשה בעבודת השלוחים בעיר, כאשר הם דואגים לכל התושבים הן בגשמיות – בחלוקת מזון וסעודות לחג, והן ברוחניות – בהנחלת מצוות וערכי החג ועריכת 'סדרים' ציבוריים.

בסיום האירוע חילקו עובדי מרכז חב"ד בת"א מאות ערכות מצות שמורות לליל הסדר, לסגל העירייה.

4-4-2012
חולדאי מקבל מצה שמורה

4-4-2012

4-4-2012
הרב יוסף גערליצקי, השליח הראשי לעיר ת"א ואהרון אלאשוילי

4-4-2012

facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3