// 20.08.2019 02:48 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     פעילויות הקונגרס  


סיוע לפסח




חברים היקרים,

מדי שנה, לקראת חג הפסח וראש השנה, מארגן "הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה" מבצע לחלוקת משלוחי מוצרי מזון למשפחות הנזקקות לעזרה בקרב יהודי גאורגיה בישראל.

כולנו תקווה, שבעזרת השם הדור הבא של בני עדתינו כבר לא יהיה זקוק בעזרתינו זו. כמו בשנה שעברה, גם השנה מבצע הסיוע לקראת חג הפסח מאורגן ע"י הקונגרס בשיתוף עם אירגון חב"ד, שמחלקת אלפי קופסאות המכילות מוצרי מזון בכל רחבי הארץ.

כל משלוח שמקבלת משפחה מכיל מוצרי מזון בשווי 260 ש"ח, מתוכם מממן הקונגרס כ-150 ש"ח.

לצערנו, בשל המצב הכלכלי בארץ, גדל במידה ניכרת מספר נצרכי הסיוע. הדבר דורש מבני עדתינו להתלכד ולהתגייס במידה גדולה אף יותר בכדי לתמוך בבני עדתינו הנזקקים.

על-פי נתוני 45 בתי-הכנסת של יהודי גאורגיה בישראל (אשר מחלקים משלוחים בין המשפחות הנזקקות), כ-6,000 משפחות (כ-20,000 איש) כבקרב עדתינו זקוקים לסיוע.

לאור מצוקה זו, הקונגרס ירכוש ערכות עזרה ויחלק בכל רחבי הארץ.

אנו פונים עליכם, בני עדתינו, בבקשה להיות שותפים למבצע הסיוע לפי מידת רצונכם ויכולתכם. את הערכות שנרכוש מכספי תרומתכם נחלק בין הישובים בארץ עפ"י העדפותיכם.

אנו משוכנעים שקריאה זו תמצא מענה בלבכם. תודה מראש על תמיכתכם ועל שיתוף הפעולה. מחכים לתגובתכם.

לפרטים נוספים ניתן ליצור עימנו קשר בדרכים הבאות:
טלפון: 972-3-6204557 +, 972-54-640141+ פקס: 972-3-6204573 +
דואר אלקטרוני: wcje1@netvision.net.il

בכבוד רב,
הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה








facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3