// 23.02.2020 00:36 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     פעילויות הקונגרס  


הודעה משמחת
באונברסיטת בר אילן למרי בחנשוילי הוענק תואר פרופסור.

ב 5 בפברואר פגישה מורחבת של הוועדה המדעית של הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה, אשר נפתח על ידי פרופ' דוד באזוב.

הוא ציין, כי שמו של מרי בחנשוילי ידועה בחוגים מדעיים במדינות רבות. יצירותיה פורסמו בכתבי העת היוקרתיים ביותר של ארצות הברית, אירופה ומדינות אחרות.

מרי בחנשוילי משמשת כראש המעבדה היסטולוגיה מרכז רפואי שיבא, ועכשיו פרופסור באוניברסיטת בר אילן.

נשיא הקונגרס, גבריאל מירילשוילי ומשתתפי הוועדה המדעית פרופסורים ועמיתים: גלה בר, זאזא מגרלישוילי, רוברט אליגר, טנגיז בחנשוילי , בירכו על השגיה את פרופ' מרי בחנשוילי ואיחלו לה הצלחה בעבודה מדעית ובחיים האישיים.


facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3