// 15.09.2019 20:06 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     חדשות, אקטואליה     חדשות חדשות  


קרן לתמיכת הרבנים
חברים נכבדים,
לאחרונה התקיימה ישיבה מורחבת של מועצת "הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה", אשר דנה ואישרה פעולות הקונגרס בשנים האחרונות והפרויקטים המבוצעים על-ידו. הישיבה הביעה שביעות-רצון ממעשי הקונגרס. יחד עם זה היא סימנה תוכניות לעתיד.

בישיבה צויין, שאחד הענינים המועדפים בפעולת הקונגרס, בצד רבים אחרים, היא תמיכה בשכבות החלשות של קהילה יהודי יוצאי גאורגיה. ביו היתר, לפי השקפת משתתפי ישיבה, תנאי חיי היומיום של אנשי רוח, חברי הקהילה, מדאיגה מאוד. אין זה סוד, שתלמידי תורה-רבנים חיים במחסור כלכלי וזקוקים בתמיכת ציבור.

צויין כי המצב הזה יאלץ את הקונגרס להקים בחסותו את "קרן הסיוע לרבנים יוצאי גאורגיה", אשר תהיה קרן תמיכה בלבד (גוף עצמאי) ללא קשר לשום גורם פוליטי.

בהחלטת הקונגרס הוקמה ועדה מיוחדת בעלת סמכות, על מנת להבטיח שקיפות וצדק בחלוקה הוגנת של התרומה בין הנזקקים.

אנו כולנו תקווה שהקרן תסייע מאוד לכל הנזקקים ובמיוחד למשפחות רבנים ברוכות ילדים.

עד היום הביעו את תמיכתם ליוזמת הקונגרס יותר מ-1,000 אנשים המתגוררים בארצות שונות והמספר הזה הולך וגדל מדי יום. בין התומכים ישנן דמויות ידועות של קהילתינו.

אנו חושבים, שסיוע הציבור בביצוע העניין רב-הערך הזה, הוא חובת כולנו, ובנוסף גם מצווה גדולה. הרי רבנים מאז ומתמיד ייצגו את פניי הקהילה, והם אלו שעמדו בראשה, שמרו עליה, וקיימו בה צדק חברתי. יהודי גאורגיה, מצדם, בלטו תמיד, בין היתר, בתכונתם המיוחדת לתת כבוד רב ואהבה גדולה למנהיגיהם הרוחניים.

אנו בטוחים שחברתנו לא תשאר אדישה למיזם החשוב הזה ותתרום את חלקה בביצוע המטרה, כספית או/ו מורלית. בדרך זו תשמר הקהילה את מסורת אבותינו, תמיכה בזולת, ותעביר אותה לדורות הבאים. יש לציין, שביצוע מוצלח של המעשה הזה יתרום גם לאחדות בעדתנו.

חברים יקרים,
מטרת המכתב הזה לקבוע עד כמה מסורה קהילתנו למסורת אבותנו, ועד כמה היא מוכנה לביצוע מצוות.

לפיכך, אנו פונים דווקא אליכם, בני עדתנו, כי לפי דעתנו, אתם אלא שמייצגים את חוד החנית המוסרית הנהוגה בעדתנו.

אנו משוכנעים, שהיוזמה תמצא חן בעיניכם ותראו את תועלתה לחברתנו.

מחכים לתגובתכם. תגובות ניתן לשלוח לכתובת: meker@walla.com .

תודה מראש על תמיכתכם ועל שיתוף הפעולה.

שיברך וישמור השם אתכם ומשפחותיכם.

בכבוד,
הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה


facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3