// 23.01.2020 05:26 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     פעילויות הקונגרס  


כנס השנתי בסימן "צדק חברתי במשפט התורה"


28-30/11/2011

בכנס השנתי של "הליכות עם ישראל" (כנס העולמי ה- 21 לדיני ממונות בסימן צדק חברתי) שהתקיים במלון "רמדה" בירושלים (28-30/11/2011), במהלך שלושת ימי הדיונים, העלו הנואמים נושאים ציבוריים רבים העומדים על סדר היום כדוגמת משבר הרופאים המתמחים בראי ההלכה, דיני המיסוי, הפערים בחברה, ומעמדם של עובדי הקבלן בהלכה וכדו'.

"צדק צדק תרדוף", כך פתח הגר"ע יוסף את הכינוס השנתי של מאות דיינים ורבנים שמארגן "הליכות עם ישראל" שהתקיים במלון "רמדה" בירושלים. הגר"ע יוסף שדיבר בקלטת וידאו הסביר כי "כל דיין שותף להקב"ה במעשה בראשית", כל זאת כשכולם יוצאים מרוצים, "יודעים שככה אמרה התורה ואין אחד שיפתח פה נגד התורה ועמך כולם צדיקים, מצווה גדולה לחזק מוסד זה" אמר הרב ובירך את הגאון הרב רצון ערוסי חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ורבה הראשי של קרית אונו, היוזם והמארגן זו השנה ה-21 את הכנס השנתי.

בכנס השתתפו מאות דיינים ורבנים מכל רחבי הארץ והן ממדינות שונות בעולם. במהלך שלושת ימי הדיונים, העלו הנואמים נושאים ציבוריים רבים העומדים על סדר היום כדוגמת משבר הרופאים המתמחים בראי ההלכה, דיני המיסוי, הפערים בחברה, ומעמדם של עובדי הקבלן בהלכה וכדו'.

במושב המרכזי אמש נשא דברים יו"ר "הליכות עם ישראל" חבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של קריית אונו הרב רצון ערוסי אשר קרא לחברי הכנסת מהסיעות הדתיות והחרדיות להתאחד בדרישה להקים בתי דין לענייני ממונות ולפעול להחלת משפט התורה בישראל בצורה פעילה ע"י קבלת חוות דעת הלכתיות על כל חוק שמביאים לחקיקה בכנסת ולאפשר הקמת בתי דין לענייני ממונות. "הקריאה של הציבור לצדק חברתי צריכה להיות מגובה גם במעשים, והתורה היא זאת שקבעה את הדרך כיצד יש לחיות על פי הצדק החברתי".

בכינוס השתתפו גם בכירי הפוליטיקאים, ביניהם השר משולם נהרי אשר הודה בדבריו כי הנציגות הדתית והחרדית בכנסת כשלה עד כה בנושא זה של מעמד בתי הדין והטמעת משפט התורה, יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני אמר כי העולם כולו מצוי בקריסה כלכלית, ולעומת זאת ישראל זוכה ליציבות במשק וזקף זאת לעובדה שיותר ויותר יהודים מתקרבים למסורת וליהדות, "אין הסבר הגיוני אחר לכך שאירופה בקריסה, בארה"ב נסגרו בנקים ורק פה בישראל המשק חזק ויציב". הרב הראשי לישראל הרה"ג יונה מצגר שנשא דברים אף הוא, קרא לבסס בתי דין לענייני ממונות בערים שונות בארץ ולאפשר התדיינות ממונית, על פי ההלכה.

נשיא הכנס מר גבריאל מירילשוילי הודיע כי זהו יום היסטורי, ובעזרת ברכתו של הרב מצגר והרב עובדיה יוסף, הוא ישלים את בנייתו של המרכז העולמי למשפט התורה בקרית אונו ובעז"ה הכינוס הבא של מרכז רבני אירופה יתקיים בקריית אונו.


 כנס בירושלים
מר' גבריאל מירילשוילי, הרב יונה מצגר, הרב רצון ערוסי, השר משולם נהרי

עוד תמונות מהאירוע
facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3