// 19.09.2019 02:00 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     חדשות, אקטואליה     חדשות חדשות  


רב פעלים
בעקבות אירועים קשים שהתרחשו השנה בבית ספר "כוכב הצפון", פנה וועד ההורים לרב משיח מיכאלי, וביקש את עזרתו * הרב נענה בחיוב, בדק את המזוזות והחליף את הפגומות שבהן.

בית הספר "כוכב הצפון" עבר בשנה החולפת שני אירועים קשים במיוחד הקשורים בתלמידים. האירוע הראשון והמצער היה מותו של תלמיד כיתה ג' לאחר היאבקות ממושכת במחלה קשה. האירוע השני התרחש במהלך חופשת הפסח אז שיחק תלמיד ה' כדורגל והתעלף. אותו תלמיד נכנס מאותו יום לקומה ורק לאחרונה פתח לראשונה את עיניו אך הוא עדיין לא מגיב לסביבה.

האירועים המצערים הביאו את ועד ההורים של בית הספר בראשותו של דוד בן אברהם, לזמן רב שיגיע לבדוק את המזוזות בבית הספר. הרב שהתנדב להגיע ולעזור הוא הרב משיח מיכאלי, נציג הקונגרס העולמי של יוצאי גאורגיה. הרב בדק את כל מזוזות בית הספר בסבלנות ובמסירות.

במסגרת הבדיקה נמצאו מספר מזוזות פגומות. חלק מהמזוזות תוקנו מיידית ואחת מהם אף הוחלפה. הבדיקות והחלפת המזוזה נעשו ללא עלות ונתרמו על ידי הקונגרס העולמי של יוצאי גאורגיה. הפעילות נעשה בשיתוף ובתמיכה של מנהלת בית הספר, מלי כהן.

דוד בן אברהם, יו"ר ועד ההורים, סיפר על התרומה האדיבה לעיתון סטאר: "אני מברך על הפעילות ועל התרומה של הקונגרס העולמי של יוצאי גאורגיה. הם תמיד לצידנו בכל אשר נבקש. זאת פעילות מבורכת וההערכה היא שלולא התרומה, בית הספר היה נדרש לשלם אלפי שקלים עבור בדיקת המזוזות והחלפת המזוזה הפגומה. אני מודה לקונגרס ולרב משיח מיכאלי בשם כל הורי בית ספר כוכב הצפון ומקווה כי אירועים מצערים לא יתרחשו שוב בבית ספרנו".מקור: אתר אתר star-darom מאת מילן בן דוד- מועלם
facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3