// 15.12.2019 00:28 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     פעילויות הקונגרס  


קריאת רחוב על שם חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל בלוד
לוד התאחדה באירוע מרגש: קריאת רחוב על שם חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל

מאות מתושבי לוד, נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה מר' גבריאל מירילשווילי, מנכבדי הקהילה הגאורגית ומבני משפחת אלאשוילי, השתתפו ביום חמישי האחרון (23/6/2011) בטקס מרשים ומרגש להסרת הלוט וקריאת שם רחוב 'חכם רפאל', שיישא מעתה את שמו של הגאון רבי חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל, רבה הראשי הבלתי נשכח של יהדות גאורגיה - אשך במשך יותר משלושים שנה היה חלק בלתי נפרד מבניינה הרוחני והגשמי של העיר לוד.

כאן המקום להזכיר שהיוזם הנקת שם של רחוב חכם רפאל לרחוב בלוד הוא אהרון אלשווילי מנהל האדמיניסטרטיבי של הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה. אשר לפני כ 3 שנים (20/5/208) שלח מכתב פניה על הנושא זה ליושב ראש של ועדה ממנה לעירית לוד בחתימתו של נשיא הראשון של הקונגרס משה מירילשווילי ז"ל.

הטקס נערך במלאות שש שנים לפטירתו, שעה קלה לאחר שהמונים פקדו את אוהל קברו בבית העלמין בלוד והעתירו בתפילה. גולת הכותרת של הרחוב שנבחר לשאת את שמו של חכם רפאל, הוא מקום משכנו המפואר של בית הכנסת שע"י בית חב"ד 'שערי עלייה', לעולי חבר העמים.

רב העיר לוד, הגאון רבי נתן אורטנר, ייחד דברים לדמותו של חכם רפאל ואמר: "אין די בקריאת שם רחוב המציב יד וזכר לזכרה של הדמות שאותה כה אהבנו ואשר כולנו, גם אלו מעמנו שלא היו בקיאים בשפה הגאורגית, יכולים היינו לשבת רתוקים לדרשותיו המאלפות שנמשכו על פני שעות ארוכות, בעוד הקהל כולו יושב פעור פה ובולע בצמא את דבריו. שומה על כולנו ללכת בדרכיו, לאמץ אורחותיו ולהתחזק בשמירת הדת והמסורת היהודית – שהוא כל כך טיפח וכה עמל על שימורה במשך כל שנות חייו".

הרב חכם משה מיכאלשוילי, רב העדה, שהגיע במיוחד לטקס מקריית מלאכי, עמד בדבריו על מנהיגותו של חכם רפאל ועל היתמות הניכרת בקהילה על שלוחות הפאר שלה, בארץ ובעולם כולו, מאז פטירתו. אף הוא קרא להתחזק וללכת בדרכיו.

בקשב רב נשמעו דבריו המאלפים של הרה"ג רבי אברהם אלאשוילי, בנו יבלחט"א של חכם רפאל, מרביץ תורה ברבים ומחבר ספרים ידוע, הרב אלאשוילי תיאר ברגש את רגעי פטירתו של חכם רפאל, לאחר הלילה הקשה שעבר על האלפים שגדשו בשעתו את בית הרפואה 'אסף הרופא'. "כשהאיר הבוקר ועלה השחר, עלתה נשמתו של אבא למרומים. באותה שעה קראתי על כך את הפסוק הנאמר בפרשת השבוע (קרח, טז,ה): 'בוקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו'. מו"ר אבי", תיאר הרב אלאשוילי ברגש, "ייצג בהווייתו דמות של רב ההולך לפני המחנה, בורח כמטחווי קשת מכל בדל של מחנאות ופוליטיות והולך נגד רוחו של כל אדם". באומרו זאת הציג דוגמאות מאלפות מדרך הנהגתו ברמה של חכם רפאל, אשר הכול היו עדים ומעידים כי כולם היו בניו.

יו"ר סיעת ש"ס ונציג העדה הגאורגית בכנסת, ח"כ הרב אברהם מיכאלי, בירך על היוזמה להנצחת זכרו של חכם רפאל והעלה קווים לדמותו כשהוא משחזר את ימי בראשית, הימים בהם אך זה עתה עלה חכם רפאל ארצה כעולה חדש, בשנת תשל"ב וחיש הסתער על מלאכת קליטתם הרוחנית והפיזית של עולי גרוזיה, מתוך דאגה וערבות אישית לגורלו של כל אחד מהם.

שליח הרבי ורב בית הכנסת 'שערי עלייה', הרב אברהם חזן ריתק את הקהל בזיכרונות אישיים מימי בחרותו, כשחכם רפאל לימד אותו, הלכה למעשה, כיצד מקרבים את העולים, תוך הענקת דוגמא אישית של רב דגול המניח את רום מעמדו וערכו הצדה ומתגייס בגוף ובנפש למען חינוכם וטיפוחם של בני עדתו וצאן מרעיתו. "אין הולם מרחוב זה המשכן את בית הכנסת, שחכם רפאל עצמו ירה את אבן הפינה לו – אשר יישא בגאון את שמו ויציב יד ושם לזכרו", קבע הרב חזן.

יוזם הרוח החיה, ר' יגאל חן, נשא דברים נרגשים מאוד בהם העניק, כשקולו נשנק, עדות אותנטית להיותו של חכם רפאל אבא טוב של כל בני העדה, שועי ארץ כמו אנשי 'עמך' שראו בו דמות כובשת ומעודדת, בהיותו מטפח כל אחד ודואג אישית להיותו טופח על מנת להטפיח.

את מסכת הנאומים חתם ראש עיריית לוד, מאיר ניצן, שהודיע כי הרחוב כולו – ולא חלקו, כפי שתוכנן בתחילה – יישא את השם 'חכם רפאל'. הוא הודיע כי הגיע למסקנה זו לאחר שנכח בטקס לכל אורכו והתוודע לדמות הייחודית. "הגעתי למסקנה שלמרות שקטונתי מכל החסדים ומכל האמת, שכן קודמיי קיבלו את ההחלטה, בכל זאת אתרום אני את חלקי בהארכת שם הרחוב על פני כולו", אמר.

את הטקס הנחה בחן, ברגש ובטוב טעם ר' בנימין ליפקין, עורך 'בקהילה'. מיד בתומו, ניגשו ראש העיר, רב העיר ונציגי המשפחה להסרת הלוט ולאחר מכן התכנס הקהל כולו לסעודת ההילולא בבית הכנסת הסמוך. שעות ארוכות ישבו חכמי העדה, בני המשפחה ונכבדיה ושחו אודות גדולתו של חכם רפאל – הדמות שלא תישכח לעד מקרב כל מי שזכה להכירה מקרוב ולהוקירה.facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3