// 24.06.2019 18:08 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     פעילויות הקונגרס  


יצחק בן-אלי נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה הצעירים
במסגרת של תוכנית האירועים נקבעה גם המצגת של הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה הצעירים. להקמת הקונגרס קדמה עבודה מקדימה ממושכת מאוד.

אודות ההקמה של הקונגרס הודיע נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה, מר גבריאל מירילשוילי, אשר הציג בפני המשתתפים את נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה הצעירים, סטודנט האוניברסיטה המוסקבאית הממלכתית ליחסים הבינלאומיים, נשיא המועדון היהודי של האוניברסיטה, יצחק בן-אלי (אלאשוילי).

מר מירילשוילי הציג את הנשיא המיועד כאדם צעיר, פעיל ברוך-כישרונות ובעל פוטנציאל רב, מנהיג מצליח בדורו, אשר בכוחו לעשות מעשים גדולים למען עמו. נעים לציין בהקשר זה, כי עד לא מזמן למעשה לא היו מקבלים את היהודים ללמוד באוניברסיטה זו, והיום לומדים שם הצעירים היהודים הטובים ביותר. באוניברסיטה מזה שלוש שנים פועל מועדון יהודי שנחשב למועדון הלאומי הפעיל ביותר ברוסיה. מייסדו של המועדון ונשיא הכבוד שלו הוא סטודנט באוניברסיטה המוסקבאית הממלכתית ליחסים הבינלאומיים, דוד פלג הראב (פרלגשוילי), אשר מועמד לתפקיד מ"מ הראשון של נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גארגיה הצעירים.

בהתחשב בפעילותו וההישגים המרשימים, נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה קיבל החלטה לבחור ביצחק בן-אלי (אלאשוילי) לתפקיד הנשיא של הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה הצעירים.

בנאומו הביע יצחק בן-אלי תודתו על האמון הגבוה לו זכה וציין שהוא רוחש כבוד רב לגבריאל מירילשוילי ולכל פועלו עבור הקונגרס שבראשותו עומד וכמובן שלא יכול היה שלא להסכים לקבל על עצמו את תפקיד הנשיא. בין היתר אמר יצחק בן-אלי: כשפעלתי להקמתו הבנתי שהקונגרס «העולמי של יהודי גאורגיה הצעירים הנו מפעל בעל אחריות רבה, הרי שאנחנו למעשה פועלים למען לא רק של הנוער היהודי מבני העדה הגאורגית בכל העולם, אלא גם למען כל הנוער היהודי כולו. הקונגרס שלי הזכות לעמוד בראשו יכול להפוך דוגמה טובה לכל הנוער היהודי, דוגמה לכך שעל כולנו להתאחד, שכבר מגיל צעיר עלינו להיות ערבים זה לזה ולעזור בכל מצב. אני מתכוון לאחד את כל היהודים הגאורגים הצעירים, לסייע להם לכונן יחסי ידידות חמים ולפעול לכך שהצעירים ילכו בדרכם של אבותיהם, ישמרו על המסורת היהודית, החגים והמנהגים ולהיות הכי טובים ומובילים.

יצחק בן-אלי הציג בפני הנוכחים את מטרות הקונגרס. ביניהן – איחוד כל הצעירים היהודים בעולם, השתתפות פעילה בתחום החינוך היהודי, מדע, תרבות, יחסים בינבלאומיים, שיתוף פעולה עם תקשורת והצגה רחבה של פעילות הקונגרס ברשת האינטרנט.

למרבה המזל כבר קיימת פלטפורמה מתאימה (רשת יהודית חברתית) עליה יצחק בן-אלי הודה במיוחד לגבריאל מירילשוילי ובנו דוד. יצחק בן-אלי גילה רצון ונכונות להיות ממשיך דרכו הראוי של הנשיא הראשון של הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה המוערך על ידי כולם והבלתי-נשכח, משה )מישיקו( מירילשוילי.

הנוכחים באולם הקדישו תשומת לב רבה להופעתו של יצחק בן-אלי, בירכוהו לרגל היבחרו לתפקיד הנשיא של הקונגרס ואיחלו לו הצלחה רבה בהמשך דרכו. מצטרפת לכלל "צאמי" מערכת העיתון הברכות לאחד מהאנשים המדהימים ביותר בעל-פרספקטיבה של ייצוג יהודי גאורגיה הצעירים, יצחק בן-אלי ומאחלת לו הצלחה רבה בתפקידו החשוב והאראי כל כך.
facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3