// 26.02.2020 05:40 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     פעילויות הקונגרס  


כנס הבינלאומי "יהדות גאורגיה והעולם המדעי המודרני"


16-5-2011

בתאריך 16 במאי היתקיים ב 16 במאי בבית פרס לשלום כנס הבינלאומי "יהדות גאורגיה והעולם המדעי המודרני"
תוכנית הכנס
התכנסות, דברי פתיכה של נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה מר גבריאל מרילשווילי וברכות

מושב א' - יושבי ראש: פרופ' שלווה צביון, פרופ' דויד באזוב
פרופ' שלווה צביון – הפקת מים באמצעות האוויר הצונן והטבלת מי הים באמצעות המגדל האנרגטי.
פרופ' גלה בר – סיב כדגם העולם
ד"ר דודו צ'יקוושווילי – הסוד של המוח של האיש המבוגר
אלברט פלדמן – השקת אתר היהודי "כלעולם" (הרשת היהודית החברתית העולמית)
דויד בן אברהם – השקת אתר חינוכי "יומנים" (הרשת החברתית החינוכית לבתי ספר)
יצחק אלשווילי – תפקידם של הצעירים בני העדה "הגאורגית" בחיים יהודיים
פרופ' יוסף ברדנשווילי – יהודי גאורגיה בעולם המוזיקה
ד"ר ארקדי לווין – שימוש בקור הקרקע לאיברור ללא חשמל והפקת מים מן האוויר בממדים תעשייתיים
שולחן עגול - יושב ראש פרופ' מרב שרל , בהשתתפות של מומחים בתחומים שונים של הרפואה מן הארץ ומחו"ל – שאלות ותשובות על הנושאים האקטואליים ברפואה. לשאלות הקהל יענו פרופ' שלווה מרדי, פרופ' גיבי ציצואשווילי, ד"ר רוברט אליגר, ד"ר זזה יקובשווילי, ד"ר דויד שריד, ד"ר מיכאל פפיאשווילי, ד"ר זורב אג'יאשווילי, ד"ר אמזר אליגולשווילי, ד"ר רבז גפן

מושב ב' - יושבי ראש – פרופ' יצחק דויד, פרופ' ג'מל אג'יאשווילי
ד"ר גרשון בן אורן – התרגום הגאורגי להגדה של פסח על ידי אליהו (איליה) אינג'יאשווילי
פרופ' יצחק דויד – הבסיס לפילוסופיה המדינית המודרנית
פרופ' שלווה מרדי – בעולם של השכל והתאוות
פרופ' קונסטנטין לרנר – המצב הפוליטי במזרח התיכון בתקופה ההליניסטית והתהוותה של עדת יהודי גאורגיה
פרופ' ראובן אנוך – הערות על נטיית השמות וצורות רבים בלשון הדבור של יהודי מערב גאורגיה
פרופ' אבגני מרקין – שימוש בטכנולוגיה נאירורשתית למניעת אסונות טבעיים
אירנה סיחובה – חיים יהודיים במולדובה המודרנית
פרופ' שלווה ציצואשווילי – אהרן קריחלי – המנהל הראשון של המוזאון ההיסטורי-אתנוגרפי של יהוד גאורגיה
ד"ר דויד בותרה – ציוויליזציה כהצופן הגנטי של החברה האזרחית
facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3