// 06.04.2020 22:24 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     כותבים לקונגרס  


מכתב תנחומים מאת אינג' יהודה נניקשוילי
ב"ה 30 מאי 2009
לכבוד: משפחת מירלאשוילי והקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה

אנו שולחים את תנחומינו הכנים ומשתתפים בצערכם הכבד, על האבידה הגדולה שהקהילה הגאורגית ספגה, עם פטירתו בטרם עת של האיש היקר והדגול מר מישיקו מירלשוילי ז"ל , נשיא הקונגרס.

הוא יחסר לא רק לכם, אלא לקהילה היהודית בכלל ולקהילה שלנו בפרט, שכן היהדות בבסיסה בנויה על דרך ארץ ועל יחסי אנוש בין הקהילות השונות.

הוא הצליח להטביע חותם אדיר והותיר חלל שיהיה קשה למלאו, כי הוא היה בין מנהיגיה הציבוריים הבולטים והמשפיעים בקהילה, הצליח לחבר ולסחוף אחריו רבים שהאמינו בדרכו בתרומה לקהילה, כמאמין גדול בציונות, ספוג באהבת ארץ ישראל והוא בהחלט התאים לאימרה "על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים" לצד עסקיו ועבודותיו, הוא לא וויתר ולא פסח על האתגר שעמד לנגד עיניו מצעירותו, סיוע לחלשים ולנזקקים, תוך שמירה על ערכי התורה, הפצת היהדות, שימור השורשים, המורשת וחיזוק ערכיה של התרבות והמנהגים של יהדות גאורגיה, למען הדורות הבאים.

הפעילות במחיצתו הייתה מאתגרת ומעניינת, הכרתי אדם אציל שחושב בגדול ומנגד ירד לפרטים הקטנים, כשהביט בחיים בעיניו של האיש הבודד בקהילה, כעומד בראש עמותת ניהול לקידום בני הקהילה בעיר אשדוד ומנהל הסניף החשוב של הקונגרס באשדוד, היה לי את הזכות לשתף פעולה עמו, למעלה מחמש שנים של עשייה, וקידום המטרות המשותפות שעמדו לנגד עיננו, של תרומה אמיתית מתוך רצון להעניק, לסייע, לעזור, לטפח ולשמר.

הארגון שהוא עמד בראשו הוביל לחיבור מוצלח שמהווה דוגמא לכולם, הוא הותיר לנו צוואה רוחנית וחברתית חשובה, להמשיך לפעול ללא לאות, למען שמירה על הזהות היהודית, הערכית והחברתית, הוא הצליח לשלוח זרועות לכלל הערים בארץ ובגולה בהם ריכוז אוכלוסיה של הקהילה שלנו ולמלא את צרכיהם.

אנו מבטיחים להמשיך, את המורשת שהנחיל לנו, למען הקהילה.

בשמי ובשם עובדי וחברי עמותת ניהול בעיר אשדוד, פורום הנשים לקידום מעמד האישה ואגודת הסטודנטים בעמותה ובשם תושבי העיר, אנו מחזקים מכאן את ידכם ומוסרים לכם את השתתפותנו הכנה בצערכם

ברגשי כבוד,

אינג' יהודה נניקשוילי
יו"ר עמותת ניהול
מנהל סניף הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה באשדוד
facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3