// 06.04.2020 22:51 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     כותבים לקונגרס  


הרב אריה מ. דרעי
בס"ד       ‏י' אייר תשס"ט

לכבוד
משפחת מירילישוילי היקרה!

קשה לי עד היום לדבר ולכתוב על היקר באדם, אציל הנפש, מאיר הפנים, מר מישיקו מירילאשוילי ז"ל, בלשון עבר.

קשה לי לעכל שלא נוכל יותר לראות את זיו פניו המיוחדים. לעולם לא נשכח כל בני משפחתי את הערב המיוחד במוצאי תענית אסתר השנה, כשהמנוח ז"ל ויבדלו לחיים טובים וארוכים בני משפחתו, רעייתו היקרה, בנו בכורו ידידי ואהובי מישה נ"י ורעייתו ואחרים, התארחו אצלנו למסיבת פורים. והודייה לבורא עולם על מישה שהגיע לארץ ושיצא מאפילה לאורה אחרי כל כך הרבה שנים.

איזה ערב מופלא. איזה אדם נפלא. איזה אושר ושמחה בכמויות ענקיות וכל זה נפסק ונקטע באופן פתאומי, כחלום יעוף וכציפור פורח.

חז"ל אמרו "חבל על האבדין ולא משתכחין" חבל על אלו שהולכים ולא נמצא כמותם. איפה נמצא עוד אנשים כאלו.

אבל חז"ל אמרו גם שיעקב אבינו לא מת. מה זרעו בחיים אף הוא בחיים.

רבותי! ידידנו ואהובנו מישיקו לא מת. הוא השאיר בנים יקרים עד למאוד, את מישה, ואת גבריאל, אחים שלא ייפרדו, ואת בתו היקרה ובעלה היקר רומן. נכבדים, אהובים, וצדיקים, זכיתי להכיר את נכדו יצחק היקר ומיד אהבתי אותו ולמדתי להוקיר ולהעריך את מידותיו ואת יראת השמים שלו. לכן המנוח מישיקו חי איתנו. מעשיו הגדולים ובראשם "הקונגרס העולמי ליהודי גרוזיה" ממשיכים לפעול ואדרבה ילכו מחיל אל חיל.

הנחמה הגדולה למשפחה הכואבת ולכל בני העדה תהיה בהמשך המעשים הטובים ובהמשך הפעילות. בבנין ירושלים תנוחמו. אמן.

ממני אוהבכם ומוקירכם,
הרב אריה מ. דרעי
facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3