// 26.02.2020 05:49 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     חדשות מהעולם  


יום עצמאות שמח


23-4-2015הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה מאחל חג עצמאות שמח לכל בית ישראיל !יום העצמאות הוא החג הלאומי של מדינת ישראל, אשר מציין את ההכרזה על הקמתה בתום המנדט הבריטי. יום העצמאות חל בתאריך ה' באייר או בסמוך לתאריך זה (ראו פירוט). יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל חל תמיד ביום הקודם ליום העצמאות. לעניין זה, ההגדרה של יום היא על-פי הלוח העברי, כלומר משקיעת החמה עד צאת הכוכבים למחרת.

יום העצמאות נקבע כיום חג בחוק יום העצמאות, התש"ט - 1949 שנחקק על ידי הכנסת לקראת מלאות שנה להקמת המדינה, ופורסם בספר החוקים ביום 13 באפריל 1949.

בה' באייר תש"ח (14 במאי 1948), כ-8 שעות לפני סיום המנדט הבריטי, נחתמה מגילת העצמאות ודוד בן-גוריון (לימים ראש ממשלתה הראשון של מדינת ישראל) הכריז על הקמת מדינת ישראל. ההכרזה באה בעקבות החלטת החלוקה של עצרת האו"ם - החלטה 181 מיום 29 בנובמבר 1947.

בערב החג נערך בהר הרצל בירושלים, במעמד יושב ראש הכנסת, טקס הדלקת המשואות המסיים את אירועי יום הזיכרון ופותח את אירועי יום העצמאות. הטקס כולל גם חלק אמנותי ומופע דגלנים בו דגלני צה"ל יוצרים תבניות מורכבות על הרחבה.

בשני העשורים הראשונים לקיום המדינה התקיים ביום העצמאות מצעד צבאי, שבו הופגנו כלי הנשק של צה"ל. מנהג זה הופסק, אך עדיין נערך משט ימי ומטס אווירי לאורך המדינה. חידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי נערך בצהרי החג בתיאטרון ירושלים.

נשיא המדינה עורך קבלת פנים לחיילים מצטיינים.

אירועי החג ננעלים בטקס הענקת פרס ישראל.

בין השנים 1960 - 1977 התקיים במוצאי יום העצמאות פסטיבל הזמר והפזמון, שנעל את אירועי יום העצמאות.


facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3