// 23.02.2020 13:24 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     כותבים לקונגרס  


מברקי תנחונים שהגיעו למשרד הקונגרס 19/4/2009
למשפחת מירילאשוילי,
איתכם באבלכם על מותו של מישה ז"ל.
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
אביגדור ליברמן
-----------------------------------------------------

לכבוד משפחת מירילשוילי
הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו של האיש היקר והדגול- נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גרוזיה, מירילשוילי משה (מישיקו) ז"ל.
מן השמים תנוחמו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ח"כ אליהו ישי – סגן ראש הממשלה שר הפנים ויו"ר תנועת שס
----------------------------------------------------

לכבוד משפחת מירילשוילי
משתתפים בצערכם הכבד על פטירתו הפתאומית של ראש המשפחה היקר, נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גרוזיה, מירילשוילי משה (מישיקו) ז"ל.
המנוח ש"ל היה דוגמא ומופת למנהיג ציבור, איש חסד ורב פעלים לטובת עם ישראל בכלל ולטובתה של עדת יהודי גרוזיה המפוארת בפרט המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ח"כ אברהם מיכאלי - תנועת שס
----------------------------------------------------------

לכבוד משפחת מירילשוילי
הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו של ראש המשפחה, האיש היקר ה והדגול, נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גרוזיה (גאורגיה).
מירילשוילי משה (מישיקו) ז"ל.
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ח"כ יצחק כהן, סגן שר האוצר - סיעת שס
-------------------------------------------------------

לכבוד משפחת מירילשוילי
הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו של האיש היקר והדגול- נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גרוזיה, מירילשוילי משה (מישיקו) ז"ל.
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ח"כ אמנון כהן - סיעת שס
------------------------------------------------------

לכבוד - גבריאל מירילאשוילי
לגבריאל היקר,
איתכם באבלכם על מותו של האב משה ז"ל.
מי ייתן ולא תדע עוד צער ודאבה.
תנחומי הכנים לכל בני המשפחה.
השר סילבן שלום
-----------------------------------------------------

לכבוד גבריאל מירילאשוילי
אתך באבלך הכבד במות עליך אביך היקר רב הפעלים משה עליו השלום וזכר שמו הטוב ומעשיו תנוחם.
גדעון סהר
-----------------------------------------------------

לכבוד משפחת מירילשוילי
משפחת מירילאשוילי היקרה,
משתתף בצערכם וכואב את כאבכם על פטירתו של משה מירילשוילי זכרו לברכה.
תרומתו החשובה לקהילה הגורנית וקידום הקהילה בישראל ובתפוצות עוד יזכרו שנים רבות.
משה כחלון - שר התקשורת
--------------------------------------------------------

לכבוד - משפחת מירילשוילי
הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו של האיש היקר והדגול- נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גרוזיה, מירילשוילי משה (מישיקו) ז"ל.
מן השמים תנוחמו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
השר משולם נהרי - סיעת שס
-------------------------------------------------------

לכבוד משפחת מירילשוילי
הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו של האיש היקר והדגול- נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גרוזיה, מירילשוילי משה (מישיקו) ז"ל.
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ח"כ אריאל אטיאס – שר הבינוי והשיכון - סיעת שס
-------------------------------------------------------

לכבוד משפחת מירילשוילי
הצטערתי מאוד לשמוע על פטירת ראש משפחתכם האיש היקר והדגול- נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גרוזיה,
מירילשוילי משה (מישיקו) ז"ל.
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ח"כ דוד אזולאי - סיעת שס
--------------------------------------------------------

לכבוד מיכאל מירילאשוילי
אתכם בצערכם ובכאבכם על מות האב בטרם עת מן השמיים תנוחמו ולא תדאו עוד צער
מאיר ורות שטרית
--------------------------------------------------------

לכבוד משפחת מירילשוילי
למשפחת מירילאשוילי היקרה,
קבלו את תנחומיי באבלכם על פטירת אביכם, רב הפעלים, משה ז"ל, נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גיאוגגיה.
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ומי ייתן ולא תדאו דאבה עוד.
זאב בנימין בגין
---------------------------------------------------------

לכבוד משפחת מירילשוילי
הצטערתי מאוד לשמוע על פטירת ראש משפחתכם האיש היקר והדגול- נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גרוזיה, מירילשוילי משה (מישיקו) ז"ל.
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ח"כ יצחק וקנין - סיעת שס
---------------------------------------------------------

לכבוד משפחת מירילשוילי
הצטערתי מאוד לשמוע על פטירת ראש משפחתכם האיש היקר והדגול- נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גרוזיה, מירילשוילי משה (מישיקו) ז"ל.
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ח"כ ניסים זאב - סיעת שס
----------------------------------------------------------

לכבוד משפחת מירילשוילי
הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו של האיש היקר והדגול- נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גרוזיה, מירילשוילי משה (מישיקו) ז"ל.
מן השמים תנוחמו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ח"כ יעקב מרגי-השר לעניני דתות - סיעת שס
----------------------------------------------------------

לכבוד משפחת מירילשוילי
הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו של האיש היקר והדגול- נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גרוזיה, מירילשוילי משה (מישיקו) ז"ל.
מן השמים תנוחמו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ח"כ חיים אמסלם - סיעת שס
-----------------------------------------------------------

לכבוד הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה
קבלו את תנחומינו הכנים על אובדנכם הגדול-מות נשיאכם מיכאל מירילאשוילי ז"ל.
איתכם באבלכם, שלא תדאו יותר צער, הפלח הישראלי של הקונגרס העולמי של יהודי דוברי רוסית.
לאון גרינברג - מ"מ של יו"ר הפלח הישראלי
של הקונגרס העולמי של דוברי רוסית
facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3