// 24.06.2019 18:26 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     פעילויות הקונגרס  


ברכת הנשיא הקונגרס של יהודי גאורגיה

חברים יקרים ! בני העדה של יהדות גאורגיה תושבי מדינת ישראל ומי שעדיין מתגוררים כיום בארץ בחו"ל! שקיימו את מצוות שיבת ציון.

ברצוני לברך אתכם לרגל חגיגות ה-60 של מדינת ישראל. כפי שידוע לכם, תחיית מדינתנו ושובנו לירושלים היה חלומם של עדתנו בדורי דורות, אשר מצא את ביטויו האמיתי בכל שנה בתפילה סיום קריאת ה"הגדה", שנאמר על-ידי כל אחד ואחד מאיתנו: "בשנה הבאה בירושלים הבנויה!"

בעזרת ה' מולדתנו הקטנה, אשר בימים אלו כל עם ישראל תחגוג את יום הולדתה ה-60 , היא אחת המדינות החזקות והמתפתחות בעולם. יש לה צבא חזק, משוריין בכלי הלחימה המתקדמים ביותר. לצבא הזה קוראים צבא הגנה של ישראל - צה"ל, לכן בזכותו מיום היווסדה מדינתנו עומדת איתנה מול מדינות ערביות השכנות שחורשות נגדה את מזימותיהן.

אני מאמין, שכל יהודי, החי בעולם, יודע בטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל יחד הוא עם חוזקו של צה"ל.מהווה בסיס לערבות המכרעת בטחון עתידם וקיומם במשפחות העמים.

אנו כולנו חבים למדינת ישראל!

אנחנו חייבים לשמור על מדינת ישראל כעל מאור עיננו. דאגה על עתידה של ישראל היא חובתו של כל יהודי החי בעולם יחד עם היהודים המתגוררים בארץ.

לרגל יום הולדתה ה-60 להיווסדה, אני מאחל למדינת ישראל, לגאוות עמנו, שבפלאי פלאים קם לתחייה ניצחונות, צמיחה ושגשוג.
בברכה
הנשיא הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה
מיכאל (מישיקו) מירילאשווילי


facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3