// 02.04.2020 21:48 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     חדשות מהעולם  


יום זיכרון לשואה ולגבורה-תשע"ז


23/4/2017


השואה ירדה על עמנו בדור האחרון, אסון אשר לא היה כמותו בתולדותינו.
שישה מיליון מבני – עמנו, איש ואישה, זקן וטף, נספו: עשרות אלפי קהילות ישראל נחרבו
בעשרים ואחת ארצות, שברבות מהן ישבו אבותינו כאלף שנים.
במשך שש שנים ידעו היהודים באירופה סבל נורא. נרדפים ומעונים שמרו על כבודם וצעירים
רבים נלחמו בצוררים, אף כי לא תמיד הייתה תקווה למלחמתם.
יהודים חוללו את מרד גיטו וארשה, מרד גיטו וילנה,קובנה וגיטאות נוספים, יהודים נלחמו
בחיילות חמושים ומאומנים, כשבידיהם נשק מועט ודל, יהודים ברחו ליערות,
הצטרפו לפרטיזאנים (לוחמים בעורף האויב) ולחמו בגרמנים.
ביום כ"ז בניסן מדי שנה בשנה אנו זוכרים את אחינו שנשמדו בשואה .
יום זה הוא יום זיכרון לשואה ולגבורה.
ביום זה אנו מעלים בדומיית קודש את זכר מעשי הגבורה של היהודים בימים ההם

לזכור ולא לשכוח !מהי השואה

ההשואה היא הכינוי (¹) שניתן לרצח העם, והנסיון השיטתי לרצוח את כל בני העם היהודי, שביצעו הנאצים ועוזריהם במהלך מלחמת העולם השניה. במידה פחותה נרצחו בשואה גם בני קבוצות אחרות שנחשבו ל"נחותות" לפי עקרונות הנאציזם - ביניהן צוענים, בני מיעוטים אתניים שונים, הומוסקסואלים, עצירים פוליטיים ואנשים נכים וחולים. השמדת קבוצות אלו הייתה שיטתית ועקבית פחות. אין ידיעה מדויקת על מספר הקורבנות היהודים בשואה, אך מקובל להעמידו על שישה מיליונים. משערים שבצירוף הלא יהודים עומד מניין הנספים על אחד עשר מיליון. הערך להלן עוסק בהשמדת היהודים. על השמדת לא יהודים ראו: השמדת לא יהודים במלחמת העולם השנייה.

בהגדרתה הרחבה מתחילה תקופת השואה כבר ב-1933, אז עלתה המפלגה הנאצית בראשות אדולף היטלר לשלטון בגרמניה והחלו רדיפות היהודים. בהגדרתה הצרה יותר תקופת השואה היא תקופת מלחמת העולם השניה.

השואה התרחשה בכל מקום אליו הגיע הכיבוש הנאצי. מטרת הנאצים הייתה השמדתו של כל יהודי - גבר, אישה וטף - אף כאלו שבעורקיהם זרם דם יהודי למחצה ואף כאלו שהמירו דתם.

בתחילה בוצע הרצח ע"י ירי לבורות בידי כיתות יורים, אך מאוחר יותר הוקם מנגנון ניצול והמתה מורכב שכלל גטאות, מחנות עבודה ומחנות השמדה שבהם גם תאי גזים.

אף על פי שההיסטוריה היהודית מלאה בסבל וברדיפות, השואה היא יוצאת דופן הן בממדיה, הן בשיטתיותה והן באידיאולוגיה שמאחוריה, שהייתה גזענית ולא דתית. מאפיינים אלו - לצד עצם התרחשותה של שואה כזו במאה ה-20 והוצאתה לפועל בידי אומה מערבית ששנים רבות קודם לכן ואחר כך קיימה משטר חוק דמוקרטי - הופכים אותה לאירוע יחיד בזוועתו בתולדות האנושות, ולתמרור אזהרה לדורות הבאים.

לשם הנצחת זיכרון השואה הקימה מדינת ישראל את "יד ושם" - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, ונקבע יום זיכרון שנתי, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. לשם אמירת קדיש על אלה שיום מותם לא נודע נקבע עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי. במדינות רבות בעולם מציינים את 27 בינואר, יום השנה לשחרור מחנה הריכוז אושוויץ-בירקנאו כיום זכרון לשואה

אנו מזדהים עם הכאב של מדינת ישראל ביום הזיכרון לשואה ולגבורה...
לזכור ולא לשכוח !
facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3