// 08.04.2020 14:41 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     תולדות ומסורת  


ראויים יהודי גאורגיה לציון על הצלחתם לשרוד כיהודים
קטע מנאומו של פרופסור שלום שראל בבית "אבי-חי" במסגרת ערב "מסע אל המורשת היהודית בגאורגיה",שנערך ע"י מרכז זלמן שז"ר ב 12/12/2007 בירושלים.

לאורך 2600 שנה של נוכחות יהודית בחבל ארץ מוכת – כיבושים, ומשטר פיאודלי מהדגם האירופי, שמרו היהודים הן על ייחודם הלאומי והדתי ועל געגועיהם למולדת רחוקה, והן על זהותם הגאורגית- הפטריוטית. ראויים יהודי גאורגיה לציון על תושייתם והצלחתם הבלתי רגילה לשרוד כיהודים ולא להתבולל בסביבתם. בימי הביניים, הם כשכניהם הגויים, היוו קניינם של בעלי אחוזות מקומיים. אולם, למרות השוני במנהגיהם ובאמונותם יהודי גאורגיה לא הצמיחו אנטישמים מקומיים. את האנטישמיות ייבאו הכובשים מרוסיה באמצע המאה ה-91. ואמנם, האנטישמיות לא הכתה שורשים חזקים בגאורגיה.תמונת-מצב היסטורית זו לא התאימה לתמונת-מצב עכשווית שנחשפה בפני, עת נפגשתי לאחרונה בתביליסי עם מרצים צעירים מהאוניברסיטה הרואים עצמם כ "גאורגים בני דת-משה". שמע מנגינה כזו לאחר שש עשרות שנים של קיום מדינת ישראל צרמה את אוזני והיא אומרת דרשני.

מעניין לציין משהחלו יהודי גאורגיה להתנחל בארץ, התנגדותם העיקשת נגד "התבוללות" שינתה מגמה לחלוטין. ונהפוך הוא, הם גילו רצון כן ל"התבולל" בסביבה היהודית בתהליך של "קיבוץ הגלויות" שהתרחש בארץ, זהותם הגאורגית נחלשה ואילו זהותם היהודית – הארץ – ישראלית, נתעצמה.
ולסיום, בניגוד לעליות אחרות, יהודי גאורגיה בארץ לא הקימו ארגונים סקטוריאליים אינטרסנטיים, אבל שלא נטעה, יוצאי גיאורגיה כן חדורים ברצון עז בהכרת עברם ההיסטורי,החברתי והתרבותי וכן לשמר את מורשתם.

בשם יוצאי גרוזיה על עשרת דורותיה בארץ, הנני להביע הוקרה, וברכת כה לחי, לכל הסטודנטים שנטלו על עצמם את המשימה המבורכת להנחת נדבך נוסף בבניין המורשת של קיבוץ יהודי כה עתיק – יומין וכה לא מפוענח.


facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3