// 26.02.2020 06:36 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     פעילויות הקונגרס  


רמלה-לידתה של מסורת חדשה
ב-8 בינואר 2008 הנהלת בית כנסת "עץ החיים" של יהודי גאורגיה ברמלה ארגנה אירוע מעניין. הם הראשונים בין קהילות בני העדה, אשר יזמו ערב חגיגי לכבוד זקני השבט של הבית כנסת באולם השמחות "נסיכי השלום" ברמלה בהשתתפות 200 מוזמנים.

במסיבה חגיגית, אשר אורגן ע"י הנהלת בית הכנסת: יו"ר ועדת הביקורת שלווה ג'נאשווילי, הגבאי אלכס שמאלשווילי, חברי ההנהלה: יוסף בותארשווילי, שותא שאתאשווילי, חיים מיכאלשווילי ואורי ספיאשווילי, הוזמנו 021 מתפללים של הבית כנסת יחד עם בנות זוגם.

בערב נכח אורח הכבוד, מנהל האדמיניסטרטיבי של הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה אהרון אלאשווילי. בשולחן הכבוד ישבו אותם זקני השבט, אשר לכבודם נערך הערב: שמואל מירילשווילי, אבטליון שלאלאשווילי, חגי שלאלאשווילי, מיכאל מיכאלשווילי, דוד ליבאב, רפאך ספיאשווילי, בסיקו חובלאשווילי, אברהם לוויאשווילי, שליקו שימשילאשווילי, דניאל קוקואשווילי, ראובן מירילאשווילי, ארוניקו צ'יקוואשווילי, אברהם ריז'ינאשווילי.

בערב החגיגי נשאו נאום הרבנים: יוסף אפרמשווילי ושבתאי אלאשווילי. בערב הופיעה להקה מוזיקלית מקומית בהשתתפות שבתאי מודזגברישווילי, שמעון חנניאשווילי ודוד ג'נאשווילי. כוכב הערב היה הזמר הפופולארי גרי אלישקשווילי, לחתני הערב בשם הנהלת בית הכנסת נמסרו מתנות למזכרת.

את הערב בשפה העברית הנחה מנחה הצעיר בני פימה. חתני השמחה במרץ נעורים חגגו עד שעות הקטנות של הלילה בריקודים ובשירה. כך החלה עוד מסורת אחת של עשייה טובה בקרב יהודי גאורגיה בארץ הקודש.

להגדלה לחץ על התמונה

facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3