// 27.06.2019 14:22 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     פעילויות הקונגרס  


חנוכה בירושלים
במרכז התרבות של עולי גאורגיה בירושלים חג הלאומי של עמנו - חנוכה - בתמיכתו של הקונגרס העולמי של יהודי גאוגריה נחגג במשך שני ערבים.

לערב הראשון הוזמנו עולים חדשים, מבוגרים וילדים. תושב ירושלים אברהם בוזוקאשווילי סיפר לקהל המוזמן על חשיבותו הלאומית של החג והדליק נר ראשון של חנוכה. לערב הוסיפו חן רב הופעתם של מננה וסופיקו שימשילאשווילי, ילדים עולים, אשר בצעו שירים בעברית ורקדו.

רכזת מרכז עולי גאורגיה בירושלים מסרה לילדים מתנות מטעם המנהל האדמיניסטרטיבי של הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה.

בערב היה נוכח נציג מחלקת הקשישים של עיריית ירושלים בני לור.

ביום רבעי, ב-5 בדצמבר נערך ערב שני של חג החנוכה במרכז התרבותי של עולי גאורגיה בירושלים. בערב הזה השיחה נסבה סביב הנושא המרכזי הניצחון הלאומי של עם יהודי.

בערב השתתפו דר' גרשון בן-אורן, ואורח מטעמו עיתונאי של תחנת "בי-בי-סי", אשר דיבר על ההיסטוריה של התנועה הציונית בארץ ישראל.

נושא השיחה של הרב רפאל צ'יקוואשוילי היה – "יהדי גאורגיה במולדתם ההיסטורית ומנהגיהם".

בערב השתתפה סטודנטית מטעם הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה מיטל ברוך, אשר דיברה על הפרויקט העתידי של הקונגרס הקשור לסטודנטים.


facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3