// 08.04.2020 13:40 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     תולדות ומסורת  


מסע אל המורשת היהודית
קרן אבי חי ומרכז זלמן שזר לתולדות ישראל מקיימים, זו השנה החמישית, את פרויקט "מסע אל המורשת היהודית". הפרויקט מבקש לקרב סטודנטים ישראלים למורשתם היהודית, לתחום שימור המורשת בכלל ולשימור המורשת היהודית בפרט וכן להכשיר אנשי מקצוע בתחום התיעוד ולתעד את מורשת התרבות של קהילות יהודיות. עד כה יצאו שש משלחות: לאיזמיר שבתורכיה, למזרח סלובקיה, לחבל מורביה ברפובליקה הצ'כית, לאורדיה שבטרנסילבניה ,לסופיה בירת בולגריה וליוון.

סטודנטים שהשתתפו בקורס מדווחים כי עברו "חוויה מרתקת ומרגשת" ונחשפו לראשונה לדיון בשאלות של זהות וזיכרון.סטודנטים באוני

כיצד זה מתבצע?
מדי שנה, נבחרת קהילת יעד, וקבוצת סטודנטים יוצאת לתעד את אתריה.

מבני הציבור, השכונות והבתים ששרדו פותחים פתח לעבר ומעידים על קיומן של קהילות מבוססות. מצבם של אתרים אלו: בתי כנסת ריקים או כאלה שעברו הסבת ייעוד, בתי קברות מתפוררים ושכונות ריקות מיהודים מעידים על שבר והתפוררות.

עבודת התיעוד נעשית בקבוצות עבודה וכוללת מדידות וצילומים של האתרים הנבחרים, תיעוד ארכיוני מוגבל בהיקפו (בשל מגבלות שפה) וראיונות עם חברי הקהילה המקומית.

עם החזרה לארץ מעבדים הסטודנטים את החומר שאספו במהלך הקיץ ומכינים דו"ח כתוב ,ערב עיון ותערוכה. החומר כולו עובר תרגום ועריכה ועתיד לעלות בקרוב גם על הרשת.

ההכשרה
במסגרת ההכשרה עוברים הסטודנטים: "קורס ללימוד ולתיעוד המורשת היהודית של קהילות יהודיות בתפוצות". ההכשרה נערכת במספר מפגשים מרוכזים, במהלך הסמסטר השני של שנת הלימודים האקדמית. תחומי הלימוד כוללים תיאוריות של תחום השימור, תיעוד, אומנות יהודית, והיסטוריה ותרבות של קהילת היעד (הן בהיבט הכללי והן בהיבט היהודי). ההרצאות ניתנות על ידי טובי המרצים מן האקדמיה בארץ.

למי מיועד הפרויקט?
לפרויקט מתקבלים מדי שנה כשלושים סטודנטים בעלי יכולת עבודה בצוות ותחומי עניין מגוונים. הסטודנטים מגיעים ממוסדות אקדמיים בכל חלקי הארץ. רובם נמצאים בשלבי סיום של התואר הראשון או במהלך לימודים לתואר שני. הם מייצגים חתך רחב של האוכלוסייה היהודית בארץ: גברים ונשים, ספרדים ואשכנזים, דתיים וחילונים, צברים ועולים חדשים, וכן מביאים עמם מגוון רחב של תחומי עניין אקדמיים. בכל משלחת יש מספר קבוע של סטודנטים לאדריכלות ולצילום המהווים חלק אינטגראלי מן הקבוצה.


חוקרים שורשים של יהודי גאורגיה
facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3