// 08.04.2020 14:03 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     תולדות ומסורת  


לובה אליאב על יהודי גאורגיה


קטעים מספרו של לובה אליאב "בין הפטיש ומנגל" – 1965

"הפלא הוא, שיהודים אלה, קומץ קטן שבקטנים, הצילו בכלל להתקיים ולשמור על ייחודם, על דתם ומסורתם, בהרי קווקאז ובערבות אסיה, כשהם מנותקים לא רק מזרם החיים היהודי באירופה אלא גם מקהילות היהודים הגדולות והקרובות להם שבעיראק או בפרס.

תלמידי החכמים של יהודי גאורגיה היו מעבירים מדור לדור את הנכסים הדתיים הרוחניים של עמנו.

אולי לא צללו חכמיהם למעמקי ים התלמוד, כגאוני פולין, ליטא ורוסיה, אך על הנכסים הדתיים-רוחניים שמרו הם מכל משמר והעבירום, ללא שינוי ומתוך שמרנות ורציפות, מדור לדור. והנה חומה ומגן לבניה וגם כלי תקשורת מצוין להעברת דיני חיים, ערכים ומנהגי מסורת.

עובדות אלה, נוסף על חשיבותה העצומה של המשפחה המורחבת, הן שמסייעות בידי היהודים הגרוזינים להיות כיום היהודים המלוכדים ביותר, המאורגנים ביותר והגאים ביותר על יהדותם בכל רחבי ברית-המועצות."

המשפחה המורחבת - חומה ומגדל

במשפחות מורחבות אלה הסבא הגדולה הוא לא "פנסיונר זקן" אלא אבי המשפחה הגדולה, המכובד הנערץ: האב אינו "סתם" אבא אלה ראש משפחה, ויש להקשיב ולציית לו.

האם היא עקרת-הבית , הצופייה הליכות ביתה ומטפלת בילדים רבים: והדירה היא מקום מגורים לשלושה דורות.

במשפחות אלה יושבים עשרה או עשרים איש יום י לשולחן ואוכלים בצוותא-דבר שכמעט אינו קיים, ולא יתואר ,אפילו מבחינת צפיפות המגורים בין היהודים האשכנזים, לגמרי טבעי הדבר, שבליל שבת ,ולא כל שכן בליל חג, יתאספו בבית הסבא הזקן עשרות אנשים : בנים ובנות, חתנים וכלות,נכדים ונינים, דודים דודות ובניהם ונכדיהם .

אין תימה איפוא, שמשפחה כזאת היא כלי בלתי רגיל לתקשורת בין דורות ולסוציאליזציה של הדור הצעיר על-ידי המבוגרים והזקנים.


לובה אליאב

נחזור ונדגיש, כי המסורת הדתית בקרב הודי המזרח היתה איתנה, רצופה ובלתי-משתנית במשך דורות. כאשר המוסדות הדתיים שלהם, כגון הרבנות. בתי-המדרש ובתי-הספר הדתיים, החלו נסגרים החלו נסגרים בידי השלטון הסוביטי. והופסקו פעילותם וגם פעולות בתי-הכנסת שנשארו פתוחים צומצמה עד מאוד – מצאו הדת, המסורת והרגש הלאומי מפלט ומקלט בטוח בחיק המשפחה המורחבת, משפחה זאת מחזיקה ומעבירה את הערכים והסמלים הדתיים- מסורתיים – לאומים. והיא שומרת גם כהיום את היחיד בתוך מסגרת על ידי טקסים מסורתיים המוליכים אותו "מן העריסה לקבר".

בראש וראשונה שומרת המשפחה היהודית המורחבת על קיום הטקסים של רגעי המשבר בחיי האדם: לידה, התבגרות, נישואין ומוות, כלומר על קיום אותן המצוות, שהדת היהודית דורשת מאדם בישראל ברגעים אלה – ברית מילה, בר מיצווה, חופה וקידושין, קבר בישראל.

כבר עמדנו על רדיפות המוהלים והמעטות מספר הנימולים בין היהודים ה"אשכנזים" ועל קיום המילה במחתרת, או בחצי-מחתרת, ביניהם.

המצב בין יהודי המזרח שונה לחלוטין, לא יעלה על הדעת , כי יהודי גרוזיני,הררי או בוכרי לא ימול את בנו, ויהיה האב בתפקיד כאשר יהיה, ויהיה אפילו חבר פעיל במפלגה הקומוניסטית ואתיאיסטי מושבע, את בנו ומול – כי המשפחה המורכבת לא תסכים שיהיה בתוכה ילד שלא נימול. תהיה זאת אנומליה כה חמורה שהמשפחה תקאי מקרבה את האב ואת הבן גם- יחד.

מעניין הדבר כי השלטון הסוביטי, אותו שלטון סוביוטי הרודף את המוהלים בין "יהודי אשכנזי", אינו נוגע בטקס זה ואינו מפריע לו בין יהודי המזרח: כי השלטון יודע יפה . שכאן יהיה הדבר בבחינת "ייהרג ולאיעבור" ליתר המחשה הייתי אומר, שאם אמנם יקרה כדבר הזה ויאסרו עליהם בכוח לקיים מצוות מילה, יחדלו יהודים אלה להוליד ילדים.


ראיון עם נביא העליה מברית המועצות, אריה (לובה) אליאב
facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3