// 09.04.2020 05:43 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     תולדות ומסורת  


רשימה מקורית של 18 המשפחות היהודיות מגאורגיה


אברהם

היהודים הגאורגים כותבי המכתב (שנשלח אל האו"ם), היו למבטאי הכיסופים היהודיים לציון, והראשונים שנתנו את אות הפתיחה לשיבת ציון החדשה של היהודים מן הרפובליקות של ברית-המועצות. בעקבות קריאתם זו, קמו קריאות לשוב הביתה: בבוכרה, באזרביג'אן, ברוסיה, באוקראינה ועוד. בצעדם זה, הם גם קבעו עובדה מכרעת, שהיהודים הם העם היחיד ברחבי ברית-המועצות שמרכזו המדיני נמצא מחוץ לתחומיה.

להלן רשימה המקורית:

from Poti

Khaim Mikhelashvili

from Kutaisi

Shabtai Elashvili

from Poti

Albert Mikhelashvili

from Kutaisi

Mikhael Elashvili

from Poti

Aaron Mikhelashvili

from Kutaisi

Israel Elashvili

from Kutaisi

Khaim Tetruashvili

from Kutaisi

Yakob Eluashvili

from Kutaisi

Isro Tsitsuashvili

from Kutaisi

Mordecai Khikhinashvili

from Kutaisi

Efrem Tsitsuashvili

from Kutaisi

Mikhael Chikvashvili

from Tbilisi

Bentsion Yakobashvili

from Kutaisi

Moshe Chikvashvili

from Kulashi

Mikhael Batoniashvili

from Kutaisi

Mikhael Beberashvili

from Kutaisi

Mikhael Tetruashvili

from Kutaisi

Yakob Elashvili

מעיר כותאיסי-12, מפוטי-3, מקולשי-2, מתביליסי-1

 
להגדלה לחץ על התמונה
עוד בנושא 18 המשפחות לחץ כאן
 facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3