// 27.06.2019 14:18 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     חדשות מהעולם  


שנה טובה לכל בית ישראל
שנה טובה לכל בית ישראל
ובתוכם בני קהילת יהודי גאורגיה היקרים!

בפרוס השנה החדשה הבאה עלינו לטובה ולברכה, הנני מתכבד לברך אתכם בשנה טובה ומתוקה.

עם ישראל, עם הנצח, הקשור בעבותות של אהבה אל ארץ חמדתו, ארץ אבותיו, שאף מאז ומעולם ליום אשר יוכל לשוב ולחונן את עפרה ולהפריח את שוממותיה. ואכן, בעזרת ה', זכינו לחזור ולהחיות את תרבותנו בארץ ישראל.

מי ייתן והשנה החדשה תביא עמה שלום ושגשוג לכל העמים בכלל ולעם ישראל על אדמתו בפרט!

בעזרת ה' אנו נמשיך גם בשנים הבאות את פעילותנו הברוכה לטובת הקהילה ובניה.

הנני מאחל לכם שבשנה הבאה יתגשמו כל מחשבותיכם ותקוותיכם הטובות.

שה' יברך אתכם בשנה טובה ומאושרת, אמן!

בברכות לבביות,

גבריאל מירילאשוילי
נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה
שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל


facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3