// 24.06.2019 17:23 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     פעילויות הקונגרס  


להמשיך אלינו מאורות החג
חג החנוכה הינה חג של גבורה - "גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים, וטמאים ביד טהורים..." (מתוך סידור התפילה), וניצחו בעשרות מלחמות, ובעיקר במלחמה של היוונים כנגד התורה ומצוותיה, ולאחריה טיהרו את בית המקדש והדליקו בה את הנר, שבנס דלק במשך 8 ימים. ועל כך מודים אנו לבורא במילות תפילה: "על הניסים ועל הנפלאות ועל הגבורות, שעשית לאבותנו בימים ההם, בזמן הזה".

נשאלת השאלה: לשם מה ההודאה הזאת לבורא, האם להודאה שלנו הוא צריך? ככלל, יש להבין, מהי עניין ה"הודאה" ביהדות, כפי שהיא מופיעה לא אחת במילות התפילה?

התשובה: ראשית, נס חנוכה, אינה לזכר הימים ההם, כי אם מציאות חיה - הודאה לבורא על הנס הגדול מאז ועד היום – "…בימים ההם, בזמן הזה”. שהרי חיים אנו במציאות של ניסים מידי שעה ודקה, מוקפים באוייבים שלא נחים לרגע מהמחשבה לכלותינו כעם, וכך מזה 3500 שנה, ולפלא הוא ש"עם ישראל חי"! האם זה לא נס ופלא?

עניין ההודאה היא הכרה עמוקה בנס הכללי כעם ישראל חי! ובנס הפרטי של כל יחיד מאתנו לבורא שברא אותך, שנותן לך חיים, בית, משפחה, סביבה, בריאות, פרנסה, חיי רווחה הצלחה וחיים טובים - למענך אתה הנברא! כדי שתיהיה מכיר בטובה שאתה מקבל! כי אם לא תכיר בה, איך תוכל לבקש מאת הבורא ולהתפלל על עתידך - אם את מה שקבלת עד עכשיו, עדיין לא הכרת בהם? כי, ההודאה הינה סימפטום וגילוי הכוונה הפנימיות האמיתית של האדם, עד כמה הוא מעריך בטובה שקבל.

העני כמשל מסופר, על איש עני, עצוב ומדוכדך שהתפלל לבורא, "אנא בוראי, שלח לי 1000 דולר למחייתי, אחרת אני ומשפחתי נגווע ונמות". ישב לתומו והעלה את בקשתו לבורא על הכתב, עם מעטפה מבויילת בו רשם כך:

"לכבוד הקדוש ברוך הוא, המען: כסא הכבוד"...

עובדי הדואר בראותם את המעטפה המוזרהחשדו בנעשה, והחליטו לפתוח את המכתב. קראו את הדברים ואכן נגע ללבם. החליטו לאסוף לעני את ה – 1000 דולר. עשו אסיפת עובדים, והצליחו לאסוף סכום של 500 דולר. שמו את הכסף במעטפה סגורה, כתבו את שמו של העני וכתובתו, ויחד עם הכסף צירפו מכתב בזה הלשון:

"תפילתך התקבלה לפניי, והנה לך הכסף שביקשת, על החתום, הקדוש ברוך הוא …!!! וכך שמו לעני את המעטפה מתחת לדלת ביתו.

העני פתח את המעטפה, ואורו עיניו! ספר את הכסף, ושמחתו לא היתה שלימה, היות והוא קיבל חצי מבקשתו. בלית ברירה ישב שוב וכתב לבורא מכתב נוסף:

"רבונו של עולם, תודה לך על שקבלת את תפילתי, ונתת לי תקווה לחיים, בכך שהצלת את נפשי ממוות. אך בקשה אחת נוספת לי אליך: בפעם הבאה שאתה שולח לי מעטפה עם כסף, שלח אותו ישירות אלי, ולא דרך אנשי הדואר שכנראה הם לקחו את שאר הכסף!!!

מצחיק? כן, אך לא כשזה קורה אצלינו, ונוגע לחיינו, שם אסור לך להידמות לעני זה ולהיות כפוי טובה. ולפי השקפת התורה, גם אם נהנת מדבר דומם "בור ששיתת ממנו מים אל תזרוק בו אבן" (חז"ל במדרש רבה, במדבר, כב', ד' ), ובוודאי כאשר מדובר בבן אנוש חי!

לפי זה נבין דבר נוסף: תפילת העמידה מתחלקת ל – 3 חלקים: א. הפתיח (ה' שפתי תפתח…הזכרת תשבחות), ב. חלק הבקשות (חכמה, רפואה, פרנסה…), לצרכי האדם, ג. חלק ההודאה (מודים אנחנו, שים שלום…). – לומר לך, שאם תכיר בטובה (מודים…) תמשיך לקבל שפע כפי בקשתך, על הבקשות.

חג החנוכה, היא חג של אור, ואור זה יושפע לנו בחיינו. רק מכח ההכרה במעשה הנסים הקורה אותנו בכל רגע בחיינו, נושפע מנרות החנוכה אור לשנה כולה.

בברכת
חג חנוכה שמח!
הרב יצחק גאגולה
חבר הכנסת לשעבר
וסגן נשיא הקונגרס העולמי ליהודי גרוזיה
facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3