// 24.06.2019 17:27 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     פעילויות הקונגרס  


הקונגרס העולמי ליהודי גרוזיה מקדם את פניו של נשיא גרוזיה - הוד מעלתו מיכאיל סאאקאשווילי בישראל
דיברי ברכה של נשיא ה-קהל"ג מיכאל מירילאשווילי:

אדוני הנשיא!
אורחים יקרים!

זהו כבוד גדול לארח בישראל את נשיא גרוזיה, הוד מעלתו מר' מיכאיל סאאקאשווילי.

את הנשיא הצעיר של אחת מארצות העתיקות בעולם מברך נשיא הקונגרס העלמי ליהודי גרוזיה. לגרוזיה נשיא צעיר שזכה לתשומת ליבה של האליטה הפוליטית העולמית. נשיא אשר העצים את מהפיכת הוורדים בחיי השגרה; העמיד לצדו את זורב ז'ואניה ונינו בורג'אנאדזה המנוסים ולצעירים נתן האפשרות להתבלט.

דיברי הימים של אבותינו מושתתים על המון משלים של הוקרה הדדית, ידידות והאחווה בין שתי העמים. בשלב הנוכחי, יותר מהי פעם, גרוזיה זקוקה להשקעות. באדרי פאטארקצישווילי ואיליה מוסיאשווילי מהווים דוגמת מופת לכך; אליהם הצטרף גם גבריאל מירילאשווילי. לא ייתכן, כי התנועה הזו לא תגבר ולא תהפוך לתנועה גדולה. רק אז נוכל להראות לכל העולם מי אנחנו. אני מאמין כי, את זה ייעשה עוד הדור שלנו.

לימים, מרכז שלושת הדתות – ירושלים, נזכרת בשיעורים הטובים של החיים והיא מלאת תיקווה, כי הטרור יוכחד וכי הרעיונות המורמות והאנושיות תנצחנה. כולי תיקווה, כי הביקור שלך, אדוני הנשיא, יתרום למען הידוק היחסים בין עמינו, והקונגרס העולמי ליהודי גרוזיה ייטול בו את תרומתו הצנועה ויגיד את מילית הכבוד שלו.

אני מאחל לך אישית, אדוני הנשיא, ולכל האומה הגאורגית – הצלחה!

תרגום מהשפה הגאורגית:
דוד בוטארה
ד"ר למדע המדינה
facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3