// 09.04.2020 06:19 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     תולדות ומסורת  


יהודים בגאורגיה
עוד מתקופת הקדם התגוררו יהודים בגרוזיה; בעיקר בעיירות ובערים, במרכזי המלכה והעסקים. הכתובים ההיסטוריים העתיקים הגאורגיים, את תאריך הגעת הגלים הראשונים של יהודים בגרוזיה, מקשרים עם חורבן בית ראשון של ירושלים על ידי המלך נובחות נצר במאה השביעית לפנה"ס. עלפי מקורות "הנוהג הקרתלי" -המהווה מקור לתולדות האומה הגאורגית- לעומת זאת, את תאריך הגעתם של יהודים לגרוזיה, למצחתא ליתר הדיוק, מיחס לשנת 169 לפני ספירת הנצרות. מכל מקום, אין ספק כי, לתקופה הרלוונטית, המוזכרת במקורות "הנוהג הקרתלי", בערי הקרתלי, הנמצאת מזרחית לגרוזיה של בת זמננו ובמרכזה, (במצחתא, אובניסי ובערים אחרות), היו כבר קיימות שכונות יהודיות תחת הכינוי: "שכונת ההוריים" (בשפת המקור: הוריאתה אובני). בשכונות אלה היו מאוכלסים קבוצות אתניות-דתיות של יהודים אשר ברשותם היו מרכזי פולחן (בתי כנסת) שהיו ידועים תחת הכינוי "בוגיני הוריאתה".

למעשה, לפני המרתו לדת הנוצרית, פקיד של בדיוק "באגיני" כזה, ועמית היהדות היה הכומר אביתר שהוזכר בכתבים של "חיי נינו הקדושה". עקבות אודות חיי עדות האלה השתמרו ומתועדים גם בתגליות אפיגרפיות של האתרים היהודיים העתיקים בגרוזיה.

מהבחינה ההיסטורית, המבנה החברתי-הכלכלי והמעמד החוקי של יהודי גרוזיה היו זהים לזו של התושבים הגאורגים; כאן הם מעולם לא חשו הפלייה על רקע עדתי או הדתי; היהודים כאן לא חשו בזוועות האנטישמיות. העבד היהודי בגרוזיה סחב את העול הכבד המוטל עליהם על ידי האדונים בדיוק באותה מידה כמו העבדים הגאורגיים. היהודים נאבקו יחד עם הגאורגים כנגד השכבות המדכאות. מעבר לעבדים היהודים, היו גם גבירים וסריסים וסוחרים כבדים יהודים שהחזיקו עבדים.

בגרוזיה הפאודלית היהודים עסקו גם במלכות יד וגם בחקלאות. גידלו מטעים וכרמים והביאו גם תבואה; אך, עיסוקם העיקרי היה בכל זאת המסחר. במאה ה- 19 מתיישבים בגרוזיה קבוצות של יהודים אירופאים שגורשו מרוסיה צאריסטית. בדפוסי התנהגותם, באמונותיהם ובציפיותיהם של יהודי גרוזיה, יחד עם הדוגמות של היהדות, השתמרו לא אחת מסורת גאורגית עתיקה.

מסתמך על הכתובים באנציקלופדיה הגאורגית. תרגום מהשפה הגאורגית: ד"ר דוד בוטארה (בוטארשוילי)
facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3