// 08.04.2020 11:34 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     פעילויות הקונגרס  


מלך ספרד ליהודים: "ברוכים השבים לספרד"


13-12-2015 חדשות מהעולם

בטקס (13-12-2016) הענקת פרס 'ועידת רבני אירופה' ע"ש הלורד הרב יעקובוביץ לשנת 2016 למלך ספרד התרגש המלך ואמר כי הוא רואה בכך סגירת מעגל היסטורית ביחסי היהודים וספרד.

'חובתנו לחקור, לחנך, למנוע, ולהביא ערכים דמוקרטיים כערובה לכבוד ולדו-קיום. אף חברה אינה בטוחה מפני טירוף. השואה ייצגה כישלון טוטאלי בפני הרוע ועלינו ללמוד את לקחיה של ההיסטוריה כדי שמשהו מסוג זה לא יוכל לעולם להתרחש שוב. אני מודה לכם נרגשות על קבלת הפרס, ורואה בכך עידוד גדול וסגירת מעגל היסטורי בין היהודים לספרד ברוכים השבים לספרד – כך אמר מלך ספרד פליפה השישי בטקס מרשים ומיוחד שבמהלכו הוענק לו פרס 'ועידת רבני אירופה' ע"ש הלורד הרב יעקובוביץ לשנת 2016.

המלך התייחס לחשיבות שבלימוד השואה ואמר כי המאבק באנטישמיות הינה חובה מקודשת במדינה חופשית ודמוקרטית; 'אני גאה בחקיקת חוקים לחובת לימוד השואה בבתי הספר, כדי להבטיח ששנאה כזו לא תשוב לעולם. נזכור את תקופת תור הזהב של היהדות בספרד ותרומתם העצומה לאנושות בכלל ולספרד במיוחד. הממלכה הספרדית פתוחה כיום בפני מיליוני יהודים צאצאי ספרד. ולעולם לא יגרמו עוד שנאה וחוסר סובלנות לבדידות ולהגליה. אני מתחייב להשיב את התרבות היהודית לספרד בשם הצדק ולמען הצדק ההיסטורי. זו תעודת הכבוד שלנו ואנו זוכרים את הנספים היהודים בכל התלאות כאן ובעולם כולו אך ורק בשל היותם יהודים; יהי זכרם ברוך' – סיים המלך בלשון הקודש.

בטקס שנערך בארמון המלוכה במדריד השתתפו; גאב"ד אירופה הגאון הגדול רבי חנוך הכהן ארנטרוי. נשיא 'ועידת רבני אירופה' ורבה של מוסקבה, הגאון רבי פנחס גולדשמידט. המנהל הרבני של הועידה וראש ישיבת 'תורת חיים' במוסקבה הרה"ג רבי משה לבל. נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה, גבריאל מירילשוילי, רבה של בלגיה ונציג 'ועידת רבני אירופה' במוסדות האיחוד האירופי הרב אברהם גיגי. רבה של מץ הרב ברוך פיזון. רבה של מדריד הרב משה בן דהן. רבנים מספרד, אנגליה וצרפת. מנכ"ל הועידה הרב משה לוין. נציגי ממשלת ספרד. שגרירים, נציגי האיחוד האירופי. נציגי מועצת הפטרונים של הועידה בראשות מר בוריס מינץ. ראשי 'חוליא' שע"י קרן 'מתנאל' מר אלברט וג'ואל אפללו וראשי ארגונים יהודיים באירופה.

הפרס מוענק מידי שנה לזכרו של הלורד הרב עמנואל יעקובוביץ' זצ"ל, נשיאה של 'ועידת רבני אירופה' והרב הראשי של הקהילות היהודיות המאוחדות של חבר העמים הבריטי. בשנתיים האחרונות זכו בפרס; קנצלרית גרמניה וראש ממשלת צרפת.

13-12-2016
בוריס מינץ, הרב הראשי למוסקבה ויו"ר ועדת רבני אירופה, הרב פנחס גולדשמיט ומלך ספרד פליפה השישי

13-12-2016
מלך ספרד פליפה השישי, נשיא הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה, גבריאל מירילשוילי והרב הראשי למוסקבה ויו"ר ועדת רבני אירופה, הרב פנחס גולדשמיט, בארמון המלוכה במדריד.

13-12-2016

13-12-2016

13-12-2016

13-12-2016
מלך ספרד פליפה השישי ונשיא הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה, גבריאל מירילשוילי בארמון המלוכה במדריד.


Источник: www.kolhazman.co.il
Фото: ютюб


facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3