// 24.06.2019 18:28 (Jerusalem)       הפוך לעמוד הבית add    

    צור קשר
חיפוש באתר

  עמוד הבית     חדשות מהעולם  


הנשיא התשיעי של מדינת ישראל מר שמעון פרס


20-09-2015 חדשות מהעולם

חברים יקרים!

בימים אלו נודעה לנו על הידרדרות חדה במצבו הבריאותי של הנשיא התשיעי של מדינת ישראל מר שמעון פרס. איש צעיר בנפשו שרוחו אינה נחה בשאיפותיו לשלום, כל חייו פעל למען השלום כפוליטיקאי מבריק וכאיש ציבור, איש רוח ואיש ספר בולט של זמננו.

שמעון פרס ללא נחת דואג לשגשוג של הכלכלה ויכולות ההגנה של המולדת.

במהלך פגישות חוזרות ונשנות עם נציגי "הקונגרס העולמי ליהודי גאורגיה", הוא דיבר בחום לב על יהודי גאורגיה, תמיד הדגיש את תרומתם המשמעותית להתפתחות הכלכלה, המדע והתרבות, הן בישראל והן בגאורגיה.

אנשים בכל העולם מתפללים להחלמתו מהירה ורפואה שלמה של כבוד הנשאי לשעבר מר שמעון פרס. כמו כן גם אנו, "הקונגרס העולמי ליהודי גאורגיה" מצטרפים לתפילה זו ופונים לכולכם בבקשה להתפלל להחלמתו המהירה של כבוד הנשאי לשעבר שמעון פרס, כי בטוחים אנו שמסגול הוא לעשות עוד הרבה למען שגשוגה של מדינתנו.

הקונגרס העולמי ליהודי גאורגיה

20-09-2016

facebook

50, Dizengof str., Tel-Aviv 64332 Israel, Tel. 972-3-6204557 Fax. 972-3-6204573 Email: wcgjmail@gmail.com
Copyright © 2003 - 2018 GeorgianJews.org PART:3